FANDOM


Bu sayfa, Criminal Case Nikebourghia Wiki'nin Düzenleme İlkeleri kılavuzunu içermektedir. Kılavuzun içinde wikide sayfaların ne tür bir üslup ile yazılacağı ve ne tür biçimlendirmeler kullanılacağı anlatılmaktadır.

Yazım

Genel

 • Bu wiki, Vikipedi:Biçem el kitabı ile aynı yazım düzenine sahiptir.
 • Genel olarak sayfa içeriği, bir ansiklopediye uygun biçimde yazılmalıdır. Tanımların kesin ve net olması öngörülür. Kesin olmayan bilgi ve/veya spekülasyon sayılabilecek içerik vermekten kaçınılmalıdır.
 • Yazarken fazla detaya inmeyin, sadece gerektiği kadar detaya girin.
 • Gerektiği yerde tam cümleler kullanın.

Dil

 • Wikinin dili Türkçe olduğu için yazımlarda yalnız ve yalnız Türkçe kullanılmalıdır. Aynı zamanda düzgün ve imla kurallarına aykırı olmayan bir Türkçe'ye yer verilmelidir.
 • Sayfalarda şive, internet ağzı, argo ve diğer gayriresmi yazım tarzlarına yer verilmez.

Bakış Açısı

 • Katkılar ikinci şahıs zamiri ("sen") veya üçüncü şahıs zamiri ("o") şeklinde yapılmalıdır.
 • Sayfalarda birinci şahıs zamirine yer verilmez. Kendi deneyiminiz hakkında yazmak için lütfen tartışma sayfasını kullanınız.

Yönlendirme Bırakma

 • Sayfalara birden fazla yönlendirme bırakmayınız. Bir sayfadan başka bir sayfaya yönlendirme verilmek isteniyorsa, bu sadece bir kere (Örnek: "Nebahat Serioloğlu") yapılmalıdır. Eğer yönlendirme verilen sayfa adı sayfanın fazla aşağısında kalmış ise, öyle bir durumda tekrardan yönlendirme verilebilir.

Biçimlendirme

Genel

 • Eğer wikide yeniyseniz, buraya tıklayınız.

Kalın Yazı Türü

 • Kalın yazı türü, sadece sayfanın başında sayfanın adını belirtmek için yazılmalıdır.
 • Ayrıca okuyucunun dikkatini çekmesi beklenen anahtar kelimelerde kalın yazı türü ile vurgulanabilir, fakat bunun sık olarak yapılmaması önerilir.
 • Sayfanın tamamında kalın yazı türü kullanmayınız.

Tırnak İşareti ("") Kullanımı

 • Tırnak işareti, genellikle özel isimleri ve/veya vaka isimlerinin İngilizce adlarını belirtmek için kullanılabilir.
 • Tırnak işareti aynı zamanda yabancı isimleri belirtmek içinde kullanılabilir.

Vurgulama

 • Cümlelerin tamamını BÜYÜK HARFLER ile yazmayın.
 • Genel vurgu yapmak için tırnak işareti veya kalın yazı türü kullanmayın.
 • Kalın ve italik yazı türünü karıştırıp çifte vurgu yapmayın.
 • Mecbur kalınmadığı durumlarda vurgu yapmayın.